Ranonkelkade

  • Ranonkelkade slide

Ranonkelkade, Amsterdam

De Van der Pekbuurt is een wijk vlak ten noorden van het IJ. Er was sprake van grote criminaliteit, illegale onderhuur en sommige woningen stonden leeg. De eigenaar, het Woningbedrijf Amsterdam, had in de 70-er jaren een kwaliteitsverbetering aangebracht in de vorm van dubbele ramen, nieuwe keukens en dergelijke. Deze maatregelen hadden de fraaie architectuur echter verslechterd. Het mooie stedenbouwkundig plan zag er verloederd en slecht onderhouden uit. Ons onderzoek naar de revitalisering van de wijk liep voor op ideeën van herstructurering elders. Wij stelden een serie maatregelen voor: sloop van twee blokken later aangebrachte duplexwoningen ten behoeve van een koopblok; op een aantal plaatsen verkoop van woningen; samenvoeging van diverse te kleine woningen; hoog niveau-renovatie van een deel van de woningen met flexibele plattegronden; herinrichting van de binnentuinen; verbetering van de openbare inrichting. Wij waren wat te vroeg met een deel van deze voorstellen, ook worstelde het woningbedrijf met een komen en gaan van projectleiders, zodat slechts een deel van de maatregelen is uitgevoerd. Toch hielp het. Meer dan wij verwachtten.

 

Bekijk projectdocumenatie (PDF)