Ravenweg

  • Ravenweg slide

Ravenweg, Apeldoorn

Dit eerste herstructureringsgebied in Apeldoorn moet met een hoog ambitieniveau gestalte krijgen. Feekes&Colijn heeft dat op verschillende schaalniveaus ingevuld: het bestaande openbare gebied wordt niet verkaveld en de kwaliteit ervan wordt versterkt door specifieke verblijfsgebieden te ontwerpen. Een blokje eengezinswoningen wordt steeds als los element in het groen gezet. Tevens wordt er in het openbaar groen niet geparkeerd en op het maaiveld komen geen bergingen.

Bekijk projectdocumenatie (PDF)