Van der Goesstraat 4-36bis

  • Van der Goesstraat 4-36bis slide

Van der Goesstraat 4-36bis, Utrecht

Nadat de gemeente de mogelijkheid van renovatie in deze buurt had ingebracht, waren er onder de eigenaar-bewoners zowel voorstanders als tegenstanders. Door Feekes & Colijn werd inmiddels onderzocht of er voldoende aan het casco mankeerde voor renovatie. Zowel dit onderzoek als een tegenonderzoek wezen op bouwkundige mankementen in met name de daken. Na dit traject van een jaar en veel onenigheid tussen de twee kampen, werd besloten dat de renovatie doorging. Er is toegewerkt naar meer eenheid in de gevel en een aantal – bloksgewijze – kleurvoorstellen gedaan waaruit de bewoners een keuze hebben gemaakt.

Bekijk projectdocumenatie (PDF)